Trịnh Đình Dũng – Là người hiểu rõ về thiết bị công nghiệp và các hệ thống sản xuất khác nhau. Luôn sẵn sàng tư vấn và chia sẻ kiến thức chuyên sâu trong ngành van nước.